INFORMATION RÖRANDE CORONAVIRUSET COVID-19

Kära kunder, leverantörer och partners, Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av största vikt, såväl som säkerheten för våra kunder, leverantörer och partners. I dessa utmanande tider följer vi utvecklingen av situationen kring Coronaviruset noggrant och vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och för att kunna upprätthålla normal drift och leveranser till våra […]