Lasersvetsning sker med en laserstråle som bara medför lokal uppvärmning och som går så fort att detaljen är ihopsvetsad innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Med lasersvets kan ofta material svetsas samman som annars är svåra att svetsa ihop, tex aluminium och koppar.

Lasersvets passar där höga produktionshastigheter och hög svetskvalite med liten efterbearbetning är några av kraven

Camcoil erbjuder lasersvetsutrustnin både inom:

  • Värmeledningssvetsning
  • Nyckelhålssvetsning

 

Vi har lösningar både för den enkla skarvningen med viss manuell hantering till helt integrerade system med full automatik. Vi har levererat utrustning ör band upp till 1400 mm bredd