Filtbroms FB

Fördelar med produkten

Filtbromsen är en självklar enhet i varje slittlinje.
Den stabila konstruktionen och med en självjusterande funktion för att kompensera för olikheter i bandtjockleken gör Camcoils filtbroms till ett självklart val vid en ny linje eller vid en retro fit på en befintlig anläggning.

Övrigt

Automationsgraden för filtbytet finns från enkel manuell till en automatisk lösning.

Snabbfakta