Rullbroms RB

Fördelar med produkten

Rullbroms passar utmärkt i applikationer där höga banddrag och en precis reglering är kraven.
Vi utrustar våra rullbromsverk med möjligheten att ta till vara på den genererade bromsenergin, detta medför en lägre total energiåtgång för linjen.
Våra rullbromsverk är enkla att integrera i en befintlig linje som en stand alone enhet eller som totalintegrerad i linjen.

Övrigt

Rullbromsverken kan utrustas med justering för att ta hand om defekter som gör att bandet vill vandra sidledes. Detta kan vara en manuell justering eller förses med automatik.

Snabbfakta