Bandinmatning

Fördelar med produkten

Bandinmatningssystem har som uppgift att leverera metallband till den efterföljande maskinen. Det börjar med att haspla av materialet från coilen och sedan måste materialspänningar fördelas eller elimineras för att sedan med ett angivet cykeltal och matningslängd förse den efterföljande maskinen med bandmaterial. Vi skräddarsys systemet enkelt med våra olika moduler för att möta era krav och önskemål

Övrigt

Systemen kan delas upp i tre olika typer.

  • Lång konstruktion, med avhaspel, riktverk och matarvalsar
  • Kort konstruktion med avhaspel och riktverk
  • Det kompakta systemet med sk 3 i ett.

 

Alla system erbjuder full mellanluftningsfunktion.
Vi har produkterna för att användas vid höghållfasta stål med stora tvärsnitts.