Formatplåtlinje

Fördelar med produkten

Våra formatplåtlinjer, även ofta kallad CTL, levererar formatplåt från modercoil av varierande material och dimensioner. Vi använder hela vårt produktprogram från avhaspel, riktverk, saxar och staplare så att ni får den formatplåtlinjen som är anpassad efter era krav och önskemål som tex

  • Produktionskapacitet
  • Godstjocklekar
  • Bandbredder
  • Grad av automation
  • Grad av flexibilitet
Övrigt

Storlek och kapacitet finns från 5 ton coil upp till 20 tons och bredder upp emot 2.000 mm.

En maskinlinje ska även vara framtidssäkrad för ändringar i kraven och kapacitet, det säkerställer vi med vårt modultänkande.

Finns ingen möjlighet till en grop för loopen så bygger vi linjen med en flygande sax.

Automationsgraden finns från den enkla till med automatisk stapling och med pallmagasin.