Camcoil tar sig an ditt behov av engineering inom bandhantering och anpassar vårt engagemang efter dina behov, oavsett om det är en nykonstruktion, anpassning i en befintlig anläggning till en komplett maskinlinje.

Service & underhåll av maskinlinjer inom bandindustrin är en kärnverksamhet hos Camcoil. En snabb, flexibel och med en bred kunskapsbas är Camcoil din självklara partner både vid service och underhåll.

Camcoil tillhandahåller en snabb felsökning på plats. Med vårt breda nätverk har vi möjligheten att erbjuda en totalentreprenad innehållande felsökning, åtgärdsplan, tillverkning och montage/idrifttagning.

Vad kan vi på Camcoil hjälpa till med?

Camcoil Systems är en komplett maskinleverantör som riktar sig till stålindustrin med utveckling och försäljning av maskiner och produktionslinjer. Vi arbetar med allt från enklare modifieringsuppdrag till hela projekt.

Vårt produktsortiment har sin bas i våra modulariserade av- och på- haspelsystem, där kundanpassade produktionslösningar är i fokus. Haspelsystemet Camcoil har en unik och patenterad konstruktion som ger en enklare funktionalitet än konventionella haspelsystem. Våra produkter är framtagna för att förenkla produktionen och därmed spara tid och ansträngning åt dig som kund.

Camcoil Systems tar gärna ansvar för helhetsåtaganden med en kom­plett systemleverans som slutmål. Vi har all den kompetens och erfaren­het inom företaget som behövs för att vi ska vara en trygg partner genom ett projekts alla faser. Du kan naturligtvis även anlita oss för ett avgränsat modifieringsuppdrag eller för att optimera en befintlig produkt.

Samarbete är ett nyckelord för oss på Camcoil Systems. Vi löser problem och arbetar tillsammans. Alla har en viktig roll att spela i projekten. Vi upp­skattar också ett nära samarbete med våra kunder. Det ger helt enkelt ett bättre slutresultat. Det vill vi gärna bevisa för dig.