Camcoil tar sig an ditt behov av engineering

Camcoil tar sig an ditt behov av engineering inom bandhantering och anpassar vårt engagemang efter dina behov, oavsett om det är en nykonstruktion, anpassning i en befintlig anläggning till en komplett maskinlinje.

Camcoil erbjuder en bred kompetens samlat på få personer från beräkning, konstruktion till att se den ekonomiska delen i varje projekt. Våra korta beslutsvägar ger dig en flexibilitet och korta ledtider.

Med det breda kontaktnätet har vi det som du behöver från konstruktion tillverkning till montage med idrifttagningen.

Vi tar oss an varje projekt med en stor entusiasm som brukar smitta av sig under projektets gång.