Där behovet av en flexibel anläggning för både bredd och längd på materialet är våra twincut maskiner det självklara valet.

Vi bygger linjen med alligatorriktverk, skärverk och en sax.

Med det breda tillbehörsprogrammet skräddarsyr vi anläggningen utefter era krav och önskemål